CARACTERÍSTIQUES

Getac és una peça de partícules de fusta d'aglomerat (90% de fusta resinosa i 10% de fusta fullada); per tant, és degradable gràcies a la humitat que troba dins la terra, amb el pas del temps es descompon i es converteix en partícules d'adob.


Les seves mides són: 8 cm x 3,5 cm x 4 cm.

Com es pot veure en la fotografia, la seva estructura d'aglomerat té la suficient consistència per suportar les llambordes i el màxim forat possible per permetre que la terra vegetal hi penetri i hi creixi la gespa. Quan la gespa ha arrelat, l'àrea pavimentada es converteix en una superfície capaç de suportar ocasionalment vehicles lleugers.

A més dels avantatges que ofereix el nostre producte, aquest sistema és respectuós amb el medi ambient. Un dels més importants és que facilita l'evapotranspiració i impedeix la formació de bassals.