APLICACIÓ

L'aplicació de la nostra peça Getac és tan senzilla i ràpida que li permetàra guanyar temps i diners.

Aquest sistema de combinar llamborda i separador s'aplica molt en: àrees de jocs, àrees de manteniment, zones esportives, àrees de passeig, àrees de descans, àrees de serveis, àrees d'aparcament, accessos, camins interiors enjardinats, etc.

La nostra peça està creada per abolir sistemes rudimentaris que fins ara feien la funció de separador: topalls de fusta massissa, trossos de maons, fils per aconseguir una perfecta alineació, etc. Amb el separador Getac s'aconsegueix una amplada de juntes perfecta i un creixement ràpid de la gespa, sense necessitat de retirar-lo.

Per utilitzar la combinació de llamborda i separador Getac es necessita partir d'una mida mínima de llamborda (16 cm x 16 cm). Hi ha una infinitat de combinacions en el moment de la seva col·locació segons la llamborda i la separació que es vulgui deixar, com es veu en les fotografies.

Per a la col·locació és preferible que sobre de la subbase hi hagi un llit de sorra, després la llamborda i a la junta, el separador Getac amb grava i terra vegetal.

Les peces Getac es descomponen amb el temps suficient perquè les arrels de la gespa s'enforteixin i aguantin el petit moviment que tingui la llamborda.

 

Estudi d'unitats de llambordes i peces Getac
mides llambordaunitat m2 Getacunitat m2 llamborda
20 cm x 10 cm5628
20,8 cm x 17,3 cm3520
26,4 cm x 20,8 cm2412